11 Kasım 2014 Salı

Letonya Oturma İzni Nasıl Alınır?


Oturum izni nedir?

Kişiye vatandaşı olmadığı ülkede belli bir süreliğine veya süre kısıtlaması olmaksızın yaşama izni hakkının tanındığı bir çeşit vize türüdür. Her ülkenin kendi mevzuatına göre oturma izni şartları değişmektedir. Avrupa Birliği müfredatına göre ise 6 aydan fazla ikamet edilmesi planlandığı hallerde, başvurulan ülkenin iç tüzüklerine göre önceden belirlenmiş koşulları sağlayan kişilere verilmektedir.Avantajları

-      Schengen ülkelerinde sınırsız seyehat hakkı (Norveç, İsviçre ve İzlanda dahil)
-      AB’ nin sunduğu birçok özgürlük ve fırsat eşitliğinden faydalanma
-      Diğer AB ülkelerinde 90 güne kadar ikamet hakkı
-      Diğer AB ülkelerinde yaşama fırsatı
-      Letonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde uzun sureli ikamet izni
-      Letonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışma izni
-      Letonya Cumhuriyetine kayıtlı gümrük vergilerinden muaf düşük vergili araç sahibi olma ve bu aracı tüm AB ülkelerinde kullanabilme hakkı.
-      Tüm AB ülkelerinde geçerli olan Letonya Cumhuriyeti sürücü ehliyeti sahibi olma hakkı
-      AB’ ye sınırsız giriş-çıkış hakkı
-      Elde edildiğinde süresinin uzatılmasında prosedürlerin minimuma indirilip kolaylıklar sağlanması
-      Statü sahibi olmak ve Letonya Cumhuriyeti vatandaşlarıyla hemen hemen eşit haklara sahip olmak (seçme ve seçilme hakkı vb. hariç)
-      Letonya Cumhuriyeti vatandaşı olma yolunda ilerleme hakkı
-      Aile bireyleriniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri beraberinde getirme hakkı
-      Letonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde sınırsız ticaret ve yatırım yapma hakkı
-      Güvenli ve barışçıl yaşam hakkı
-      Diğer AB ülkeleriyle kıyaslandığında düşük maliyetli yaşam ve düşük maliyetli ticaret şansı
-      Letonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde 5 yıl ikamet sonrası sınırsız oturum izni alabilme hakkıLetonya Oturum izni nasıl alınır?

-      Hisse yatırımı yaparak (Şirket)
-      Alt sermaye yatırımı yaparak (Banka-uzun vadeli repo)
-      Gayrimenkul yatırımı yaparak
-      İş sözleşmesi yaparak (Çalışma izni)
-      AB Mavi Kart (İş sözleşmesine dayalı oturum)Letonya’daki Yabancı Yatırımcılar için Oturma İzni

Göçmen yasasındaki degisikliklerden önce Schengen ülkelerinde oturma izni sahibi olabilmek için belirli başlı kriterler bulunuyordu: aile birleşimi (eşlerin buluşması, Letonya vatandaşlarının aile birleşimleri vs.), çalışma ve iş kurma, öğrenim vs. gibi. 01.07. 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Göçmen Yasasındaki değişikliklere göre Letonya ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunucak ve belli bir sermayesi olan yabancı yatırımcılara ayrı statüde oturma izni olanakları sağlanmıştır. 

Yeni göçmen tüzüğüne göre Letonya Cumhuriyeti’ nde geçici ikamet için gerekli koşullar şunlardır:

Yabancılar 5 yıla kadar geçici oturum izini hakkına sahip olabilmek için;

-  Bir şirketin sermayesine en az 36.000 Euro katkıda bulunarak veya bu tutardaki anasermayeye sahip bir şirket kurarak başvurabilirler. Ancak bu şirketin ödeyeceği yıllık minimum vergi tutarı 40.000 Euro’ nun altında olmamalıdır.
-  Bir şirketin sermayesine 150.000 Euro katkıda bulunarak başvurabilirler. Bu durumda minimum vergi tutarı ödeme kotası yoktur.
-  Bir Letonya bankasına en az 300.000 Euro  ikincil sermaye yatırımı yaparak ( ikincil kredi veya ikincil bono şeklinde) başvurabilirler.

Yabancılar Riga’da veya Letonya’nın diğer şehirlerinde bir gayrimenkul satın alarak oturum izni elde edebilirler.

-  1 Eylül 2014 tarihinde yapılan kanun değişikliğine göre Letonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan herhangi bir büyük şehir veya kırsal kesimde satın alınacak gayrimenkulün değeri 250.000 Euro ve daha yüksek bir meblağda olmalıdır, ayrıca bu gayrimenkulun kadastro değeri 80.000 Euro’ nun altında olmamalıdır.Not: Yukarıdaki kıstasları tamamlayan yabancılar Letonya oturma iznine başvurabilirler. Ancak oturma iznine sahip olmak isteyen yabancıların bu gayrimenkulleri Letonya’daki herhangi yasal bir birimden, Letonya yada diğer Avrupa Birliği vatadandaşlarından veya yasal oturma iznine sahip yabancılardan satın almaları gerekmektedir.Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.


0 yorum:

Yorum Gönder

Avrupa'da Yaşam Fırsatı İçin Resmi Tıklayın!